Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand

“VGS Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich polegający na internacjonalizacji działalności Spółki i marki VGS Polska poprzez międzynarodową promocję usługi kompleksowej produkcji kosmetyków pod markę własną klienta,w ramach poddziałania 3.3.3:Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go To Brand

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: uczestnictwo Spółki VGS Polska w programie promocji branży kosmetyków i poprzez udział w najważniejszych imprezach targowych na rynkach zagranicznych, w tym wykorzystanie założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, wypromowanie usługi kompleksowej produkcji pod markę własną klienta (Private Label)

Nr umowy: POIR.03.03.03-30-0251/20-00

Dofinansowanie projektu z UE: 402.400,00 PLN

“Wzmocnienie innowacyjności oferty usługowej Spółki VGS Polska poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania uniwersalnych formulacji kosmetyków naturalnych i organicznych”
nr RPWP.01.02.00-30-0067/19-00

W ramach działania: “Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.385.836,74 zł